<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1682679632034518&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> -->

GÖR DIN FASTIGHET
REDO FÖR VINTER MED

8 STEG

Gör en vinterkontroll på ditt befintliga elektriska värmekabelsystem.

Väl underhållna värmesystem är pålitliga och prestandasäkra, oavsett väder och utomhustemperatur. Säkerställ att dina fastigheter är rustade för vinter genom att göra en enkel kontroll, innan kylan slår till.

STEG 1

ISOLATIONSMÄTNING “MEGGNING”

STEG 2

JORDFELSBRYTARE

STEG 3

VÄRMEKABEL-
KOMPONENTER

STEG 4

STYRENHETER

STEG 5

STRÖMMÄTNING

STEG 6

ELCENTRAL

STEG 7

ISOLERING (RÖR)

STEG 8

DOKUMENTATION

VÄRMEKABELSYSTEM FÖR FROSTSKYDD AV HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR

Hindra snö och is från att ansamlas i hängrännor och stuprör - undvik fallande istappar och läckage.

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR. Så här säger ordningslagen [1993:1617] ”3§ Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats ska utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.”

SJÄLVBEGRÄNSANDE. Raychems värmekablar är underhållsfria och ändrar automatiskt sin effekt vid behov.

VÄRMEKABELSYSTEM FÖR SNÖ- OCH ISFRIA MARKYTOR

Is och snö utanför entréer, på gångbanor, körbanor, parkeringsplatser, ramper, trappor, vid lastkajer och andra kritiska ytor kan skapa stora problem och leder ofta till olyckor och störningar.

Den enklaste lösningen är värmekabelsystem för snösmältning och avisning, som installeras under asfalt, betong eller stenbeläggning.

BRETT SORTIMENT. Raychem värmekablar för mark finns i olika utföranden, för att passa olika behov och konstruktioner. T ex värmekabelmatta för hjulspår och värmekablar som klarar förläggning i het asfalt.

UNDERHÅLLSFRIA. Raychems värmekabelsystem är energieffektiva och underhållsfria.

FROSTSKYDD AV RÖR

Kalla vintrar innebär ofta att vatten i rör fryser till is. Framför allt sommarstugor, garage, uthus, stall, lador och äldre hus drabbas.

Det frusna vattnet leder ofta till frostsprängning och spruckna, skadade rör. Följden kan bli dyra reparationer och mycket besvär.

Med värmekabel inuti eller utanpå rören slipper man frusna vattenledningar.

Raychem värmekabel för rör finns i:

• Löpmeter

• Färdiga längder med kallkabel och stickpropp

Kabeln är PVC-fri och godkänd för förläggning inuti dricksvattenrör.

SJÄLVBEGRÄNSANDE. Raychems värmekablar är underhållsfria och ändrar automatiskt sin effekt vid behov.

©2018 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.   Raychem-LP-EU0955-LoveWinterCOM-SV-1812

KONTAKTA EN VINTEREXPERT

Hur kan din fastighet bli mer vintersäker, med hjälp av elektriska värmekabelsystem? Vi hjälper dig finna den rätta lösningen.
Fyll i formuläret och klicka på ”Skicka”. Vi kontaktar dig inom 48 timmar.LADDA NER

Ladda ner en steg-för-steg beskrivning av hur du gör en vinterkontroll på din fastighet.